za 15 oktober
   - Arie Vuyk
za 12 november
   - COMEDY FESTIVAL