Activiteiten- en beleidsplan

Het plan van de Vrienden van Theater Landgraaf is eenvoudig: zoveel mogelijk vrienden werven.

Vrienden zijn mensen of organisaties die met een bijdrage van minstens € 25,- per jaar laten zien dat ze het theater een warm hart toedragen. In ruil daarvoor zijn zij één keer per seizoen speciale gasten van een speciale voorstelling.

De stichting wil vrienden werven onder het publiek van het theater en mensen en organisaties actief benaderen waarvan we vermoeden dat ze potentiële vrienden zijn. Incidenteel zal de stichting op zoek gaan naar grotere sponsoren, als een dringende en noodzakelijke investering in het theater daarom vraagt.

Beleid
De stichting beheert de verworven gelden en zal die naar eigen inzichten besteden aan verzoeken
die het bestuur van Theater Landgraaf indient bij de secretaris van de stichting.