Nieuwe ‘look & feel’ theater verwijzen naar roots

Met het aanbreken van 2023, heeft Theater Landgraaf ineens een heel nieuw logo. Ook de website ziet er veel moderner uit dan je gewend bent en op posters, flyers en andere promotie zijn er vanaf nu zes terugkerende kleuren te ontdekken. Wat is daar precies de gedachte achter?

Het uitgangspunt van de nieuwe huisstijl van Theater Landgraaf, is het aanspreken van een bredere doelgroep. Door het karakteristieke gebouw terug te laten komen in het nieuwe logo, denkt Theater Landgraaf voor herkenbaarheid te zorgen en wordt tevens het intieme karakter van het theater benadrukt. Er is tevens gekozen om met zes kleuren te gaan werken, die symbool staan voor de verschillende genres.

Ook op deze nieuwe website wordt de theaterbezoeker optimaal bediend. Enerzijds is deze aansprekend voor een brede en tevens jongere doelgroep. Anderzijds is de website ook voor een oudere doelgroep een grote vooruitgang en maakt voorstellingen en andere informatie, ongeacht of er op telefoon, tablet of vertrouwde pc gewerkt wordt, optimaal toonbaar. Sinds medio 2022 verloopt de kaartverkoop al via een makkelijke, online ticketpagina van het theater.<- Dit zijn de zes kleuren die je vanaf nu in diverse uitingen zult tegenkomen. De kleuren staan symbool voor de diverse genres die samenkomen in ons theater.