Vrienden van het theater

De Stichting Vrienden van Theater Landgraaf is in het leven geroepen om Theater Landgraaf financieel te ondersteunen ter bevordering van de activiteiten. De stichting is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Je kunt al lid worden van de Stichting Vrienden van Theater Landgraaf vanaf € 25,00 per jaar.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Vrienden van Theater Landgraaf, namelijk via:

vriendenvantheaterlandgraaf.nl